Dignitas

Revija Dignitas objavlja znanstvene članke s področja ustavnega in mednarodnega prava človekovih pravic, zgoščene oz. skrajšane prevode ključnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice Sveta Evrope, še posebej sodbe izdane na pritožbe slovenskih pritožnikov, pravne komentarje sodb Evropskega sodišča, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija), splošne informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okviru ter tematske številke in tematske bloke. Revija izhaja dvakrat na leto, do sedaj pretežno v obliki dveh dvojih številk v povprečnem obsegu 300-400 strani. Uredniški program revije posveča iz leta v leto več pozornosti izvirnim avtorskim delom profesorjev in podiplomskih študentov fakultete, zlasti člankom, ki prestavljajo najzanimivejša dognanja novih magistrskih in doktorskih raziskav.

ZBIRKA

iskanje

Poziv za prispevke

Uredništvo Dignitasa – slovenske revije za človekove pravice – vabi k sodelovanju pri prvi številki revije Dignitas, in sicer s prispevki o pravici do svobode izobraževanja, svobode znanosti in umetnosti ter do avtonomije univerze.

Vabimo vas, da prispevke, ki imajo lahko obliko kratkega eseja, daljše razprave ali znanstvenega članka, pošljete na e-naslov uredništva revije Dignitas (dignitas@fds.si).

UREDNIŠKI ODBOR

Urednik
dr. Damir Črnčec
Izvršna urednica
Mateja Dimnik
Član uredniškega odbora
Član uredniškega odbora
Član uredniškega odbora
dr. Marko Novak
Član uredniškega odbora
dr. Dimitrij Rupel
Urednik
dr. Damir Črnčec
Izvršna urednica
Mateja Dimnik
Član uredniškega odbora
Član uredniškega odbora
Član uredniškega odbora
dr. Marko Novak
Član uredniškega odbora
dr. Dimitrij Rupel

Mednarodni uredniški svet

Ludwig Adamovich
Gudmundur Alfredsson
Sergio Bartole
Kemal Baslar
Jadranko Crnić
Elena D’Orlando
Oliver De Schutter
Eduardo Ferrer Mac-
Gregor Poisot
Carlos A. Gabuardi

Daniel Halberstam
Alfonso Herrera Garcia
Mahulena Hofmann
George Katrougalos
Peter Krug
Mattias Kumm
Fozia Lone
Paul Mahoney
Ruslan Myrzalimov
Tomiyuki Ogawa

Livio Paladin
Miguel Poiares Maduro
Wojciech Sadurski
Herman Schwartz
László Sólyom
Brigit Toebes
Axel Tschentscher
Luzius Wildhaber
Ineta Ziemele

Povezave

Kontakt

Fakulteta za državne in evropske študije
Predoslje 39
SI-4000, Kranj Slovenija

Telefon: +386 4 260 18 56
Faks: +386 4 260 18 55