Domov

Revija Dignitas objavlja znanstvene članke s področja ustavnega in mednarodnega prava človekovih pravic, zgoščene oz. skrajšane prevode ključnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice Sveta Evrope, še posebej sodbe izdane na pritožbe slovenskih pritožnikov, pravne komentarje sodb Evropskega sodišča, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija), splošne informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okviru ter tematske številke in tematske bloke.

narocilnica

 

No. 67-68, Vol. 2015

Uvodnik

Uvodnik

Jernej Letnar Černičp. 5

Zahteva za presojo ustavnosti prvega odstavka 115. člena Zakona o kazenskem postopku, I Ips 306/2009

Barbara Zobecp. 9

Peteroknjižje

Uvodni zapis

Marko Novakp. 31

Petoknižje Petra Jambreka za ustavno identiteto Slovenije

Jože Dežmanp. 35

Nekateri sociološkopravni vidiki človekovih pravic

Albin Igličarp. 41

Človekovo dostojanstvo in teorija človekovih pravic: diskusijski prispevek

Vojko Strahovnikp. 51povzetek

Homage pravicam

Marko Novakp. 61

Prispevek k razpravi o knjigi prof. dr. Petra Jambreka Nations' Transitions

Ernest Petričp. 67

Ženska taborišča za prisilno delo 1949–1950

Ivo Žajdelap. 79

Zakaj je vojna za Slovenijo trajala samo 10 dni?

Dimitrij Rupelp. 79

Demokracija, država in sveto

Žiga Turkp. 87povzetek

Solidarnost in komunitarizem – po ustavi

Andraž Teršekp. 95

Transnacionalne korporacije in človekove pravice

Odgovornost transnacionalnih gospodarskih družb za spoštovanje človekovih pravic

Sabina Zavadlalp. 101povzetek

Obveznosti gospodarskih družb za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic : uvod

Jernej Letnar Černičp. 125povzetek

Aktualne teme varstva človekovih pravic

Mešane migracije »Evropskega« pravnega prostora; nezakonitost, vračanje in nevračanje

Mateja Dimnikp. 141povzetek

Ustavnost državnih posegov v zasebnost posameznika na internetu

Patrik Cassolp. 153povzetek

Pregled zakonodajnega okvira varstva pri delu s stališča varstva duševnega zdravja zaposlenih.

Andrej Baričič , Zvone Vodovnik , Alenka Temeljotov Salajp. 185povzetek