Boris Nemec

Razvoj visokega šolstva in študija prava na Goriškem
281