Boštjan Tratar

Doktrina pozitivnih dolžnosti držav po EKoČP
81
Nove funkcije ustavnih pravic
32
Pravno varstvo v upravnem sporu glede na predmet spora
128
Varstvo pravic v upravnem postopku v primeru molka uprave
213
Obrazložitev upravnih aktov kot izraz načela poštenega postopka po 6. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah
219