COLLECTION

search

Vol. 1999, No. 2

Evropsko sodišče
Delovanje novega Evropskega sodišča za človekove pravice: postopek, meritorna vsebina zadeve in tehnike interpretacije (1111predavanje predsednika Sodišča 12. aprila 1999 v Ljubljani)
3
Individualne pritožbe proti strukturnemu nasilju: reaktivna in proaktivna vloga Evropskega sodišča pri odločanju o hudih, množičnih in sistematičnih kršitvah človekovih pravic
22
Absolutna narava prepovedi nečloveškega ali ponižujočega ravnanja: izbor evropskega sodnega prava na podlagi 3. člena EKČP (1povzetki)
Irska proti Združenemu kraljestvu (111118. januar 1978)
32
Soering proti Združenemu kraljestvu (11117. julij 1989)
37
Tomasi proti Franciji (111127. avgust 1992)
42
Cruz Varas in drugi proti Švedski (111120. marec 1991)
46
Vilvarajeh in drugi proti Združenemu kraljestvu (111130. oktober 1991)
50
Tyrer proti Združenemu kraljestvu (111125. april 1978)
53
Costello-Roberts proti Združenemu kraljestvu (111125. marec 1993)
56
Svoboda socialnega in političnega delovanja: izbor evropskega sodnega prava na podlagi 11. člena EKČP in 3. člena Protokola št. 1 (1povzetki)
Ezelin proti Franciji (111126. april 1991)
59
Nacionalni sindikat belgijske policije proti Belgiji (111127. oktober 1975)
61
Young, James in Webster proti Združenemu kraljestvu (111113. avgust 1981 in 18. oktober 1982)
64
Mathieu-Mohin in Clerfayt proti Belgiji (11112. marec 1987)
69
Gitonas in drugi proti Grčiji (11111. julij 1997)
71
Odmevni letošnji sodbi Evropskega sodišča (1celotno besedilo)
Matthews proti Združenemu kraljestvu (111118. februar 1999)
75
Buscarini in drugi proti San Marinu (111118. februar 1999)
99
Mednarodna merila ustavnega varstva človekovih pravic v Sloveniji
Sodnikovo spogledovanje s cirkusom in s samostanom: primerjalna analiza vrednostnih sistemov in procesa odločanja ustavnih sodnikov
110
Vpliv Evropske konvencije na judikaturo slovenskega Ustavnega sodišča
144
Pravice posameznika v razmerju do državne uprave
Uslužbenci v javni upravi – nekatera načelna izhodišča za zakonsko ureditev
180
Nova ureditev varstva posameznikovih pravic v upravnem postopku (1111prvi del)
194
Obrazložitev upravnih aktov kot izraz načela poštenega postopka po 6. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah
219
Novo in aktualno
Novosti iz Sveta Evrope s področja varovanja človekovih pravic
230
Teden človekovih pravic, Budimpešta, maj 1999
239
Urednikov post scriptum
242