COLLECTION

search

Vol. 1999, No. 3-4

Uvod v tematsko številko revije
Vladavina prava na podlagi pravice do sodišča in do poštenega sojenja
3
Pravica do dostopa do sodišča
Pravica do sodišča in do poštenega sojenja
6
Kvalifikacija kaznivega ravnanja in dostop do sodišča
20
Sprememba pravne kvalifikacije kaznivega dejanja
30
Pravni interes za dostop do sodišča
35
Oviranje pravice do dostopa do sodišča
40
Zloraba procesnih pravic
44
Procesne pravice v postopkih za prekrške
45
Pravica do neodvisnega in nepristranskega z zakonom ustanovljenega sodišča
Splošna vprašanja
49
Določenost z zakonom
59
Sestava sodišča
61
Nepristranskost porote in izvedenca
64
Neodvisnost državnega tožilca
78
Vojaška sodišča
80
Pravice obrambe
Domneva nedolžnosti
85
Seznanitev z obtožbo
94
Pravica do vpogleda v kazenski spis
105
Imuniteta nasprotne stranke v postopku
108
Pravica do pravnega sredstva
111
Pravica do molka in privilegij zoper samoobtožbo
131
Izločitev dokazov
147
Policijska provokacija
152
Pravica do zagovornika in do tolmača
Pravica braniti se sam
156
Svobodna izbira zagovornika
161
Brezplačna pravna pomoč in »interes pravičnosti«
165
Pravica do nenadzorovanega posvetovanja z zagovornikom
174
Obveščanje zagovornika
176
Pravno zastopanje v predhodnem postopku
179
Pravno zastopanje v pritožbenem postopku
184
Plačilo stroškov za prevajanje
189
Enakost orožij v sodnih postopkih
Splošno
194
Položaj državnega tožilca
196
Enakost orožij v kazenskih postopkih
198
Pravica do zaslišanja obremenilnih in razbremenilnih prič
Izjave anonimnih prič
203
Tožnik v vlogi privilegirane priče
215
Pravica do javne obravnave in javne razglasitve sodbe v razumnem roku
»Razumni rok«
220
Ustavno sodišče kot kršitelj pravice do sojenja v razumnem roku
237
Ponovno sojenje
Prepoved ponovnega sojenja v isti stvari
248
Ponovno sojenje kot posledica odločbe Evropskega sodišča
254
Varstvo zasebnosti v policijskih in sodnih preiskavah
Zasebnost kot procesna pravica
257
Prisluškovanje (1111tele)komunikacijam z uporabo tehničnih sredstev
259
Prisluškovanje komunikacijam in privilegirane priče
275
Tajno delovanje in tajno sodelovanje v povezavi s snemanjem pogovora
282
Pravica do zasebnosti in varstvo osebnih podatkov
283
Izločitev protipravno pridobljenih osebnih podatkov
286
Aktualna sodba Evropskega sodišča
Pravica biti seznanjen z vsebino obtožbe: Pélissier in Sassi proti Franciji
287
Beseda lektorja
310
Kazalo sodb
314