COLLECTION

search

Vol. 2000, No. 7-8

Uredniški uvod
Sedmič – v središču življenje, dostojanstvo in svoboda izražanja
3
Pravica do življenja
Çakici proti Turčiji
24
Prepoved mučenja ali nečloveškega in ponižujočega ravnanja
Selmouni proti Franciji
62
Pravica do prostosti
Riera Blume in drugi proti Španiji
101
Pravica do sodišča v kazenski zadevi
Escoubet proti Belgiji
115
Razumni rok sojenja
Bottazzi proti Italiji
133
Svoboda veroizpovedi
Serif proti Grčiji
142
Svoboda izražanja
Baskaya in Okçuoglu proti Turčiji
157
Karatas proti Turčiji
188
Wille proti Liechtensteinu
223
Bladet Tromso in Stensaas proti Norveški
250
Svoboda združevanja
Rekvényi proti Madžarski
299
Uporaba lastnine
Chassagnou in drugi proti Franciji
327