COLLECTION

search

Vol. 2001, No. 11-12

Uvodnik
Predgovor
5
Prvi del Nikoli več
Pravo in zgodovina
7
Historia est magistra vitae
7
Breme zgodovine in katarza
7
Pogoji sprave: poprava krivic ali lustracija?
12
Ustavne obsodbe fašizma, nacizma in komunizma
15
Defašizacija in denacifikacija po drugi svetovni vojni
27
Dekomunizacija po padcu berlinskega zidu
27
Ustavnopravna poroštva evropske demokracije
39
Vloga slovenskega Ustavnega sodišča
59
Drugi del Argumenti slovenskega ustavnega sodišča
Prevzem oblasti
71
Revolucionarni predpisi in ukrepi
71
Ukrepi države proti razrednim sovražnikom
90
Podreditev gospodarstva in lokalne samouprave osrednji oblasti
90
Zlorabe oblasti
119
Povojno kazensko pravo v sporu z načeli civiliziranih narodov
132
Politične zlorabe policije in sodstva
132
Merila »družbenopolitične primernosti« za delovna mesta javne funkcije
152
Sistematične kršitve svobode govora in tiska
162
Ideološka podreditev šole in univerze
165
Omejitve pravice do svobode vesti in veroizpovedi:religija in Cerkev kot posebna nasprotnika Partije
167
Tretji del Sklepne razlage
Totalitarizem – ustavnosodna opredelitev in ocena slovenskega komunističnega sistema 1945 – 1990
179