COLLECTION

search

Vol. 2005, No. 26-27

Evropska unija
Evropska unija – zgodba o uspehu ali usoda Rimskega imperija
3
Pomen evropske varnostne in obrambne politike za Slovenijo
24
Človekove pravice
Razvoj slovenske ustavnosti in kodifikacija človekovih pravic
36
Pravni položaj slovenske manjšine v Italiji
58
Demokracija in človekove pravice v postsovjetskih državah Centralne Azije
79
Javna uprava
Reforma javne uprave v Sloveniji
108
Primerjalni pogled pravnega varstva ponudnikov pri oddaji javnih naročil
127
Uporaba evropskih modelov kakovosti (1111ISO in CAF) v slovenskih upravnih enotah
149
Vloga nadrejenega pri opravljanju letnega razgovora s sodelavcem
162
Letni razgovori vodje s sodelavci kot element motivacije za uspešno delo
174
Policija
Notranji zaščitni ukrepi v slovenski policiji
194
Dejavniki vpliva na (1111ne)zadovoljstvo z delom v policiji
210
Delovna obremenjenost in rezultati dela kriminalistov
222
Klub diplomantov Fakultete za državne in evropske študije
Ustanovitev in delovanje Kluba diplomantov
237
Zapisnik ustavnega zbora Kluba diplomantov FDŠ
239
Statut Kluba diplomantov FDŠ
243
Program Kluba diplomantov FDŠ
253