COLLECTION

search

Vol. 2005, No. 28

Socialno partnerstvo
»Ekonomsko-socialni dialog« kot prvina nove razvojne paradigme Slovenije
3
Pomanjkljivosti pravne ureditve pravice do stavke v Sloveniji
13
Konflikt pravic in interesov delodajalcev, delojemalcev in potrošnikov v zvezi z nedeljskim obratovalnim časom trgovin
33
Varovanje pravic delavcev v delovnih sporih
59
Normativna urejenost pravice do izobraževanja
81
Motivacija zaposlenih in pravičnost plač v zdravstveni dejavnosti
89
Lastninska pravica
Davek kot poseg v lastninsko – ustavnosodna presoja dohodnine
106
Načelo enakosti pred zakonom v postopkih in metodah ocenjevanja nepremičnin
129
Slovensko-hrvaški spor glede jamstva za devizne hranilne vloge
149