COLLECTION

search

Vol. 2007, No. 33-36

Uvodnik
Predgovor k sklopu člankov o sodnem pravu azila in imigracij
3
Uvodna beseda
5
Analiza: Stanje medijske (1ne)svobode v Sloveniji
Pluralnost, svoboda in avtonomnost medijev
10
Nekaj vprašanj
41
Mediji in oblast
47
Mediji, novinarstvo in politik
59
Kdo gospoduje medijem?
69
Medijska reakcija
86
Miti o novinarski svobodi in profesionalnosti
100
Efektivni pritiski na slovenske medije?
114
Mediji kot orožje
136
Empirija: Pričevanja o (1samo)kontroli medijev
Resnica o bunkerju in cenzuri
146
Med lastništvom in legitimnostjo
154
Operacija 572
171
Osebne izkušnje
180
Nezakonit policijski nadzor novinarja
193
Ozadje politično-kapitalskega prevzema Maga
238
Vračanje v medijsko enoumje
256
Kako sem doživela krasni novi svet na TVS
264
Dve leti »cenzure in pritiskov« na novinarje RTVS
278
Dejstva so trmoglave zadeve
297
Teorija: Spor med mediji in demokratičnim razvojem
Mediji, kapital in država
332
Osebna in kolektivna pluralnost-svoboda-avtonomija
340
Znak in ideologija
353
Množični mediji v perspektivi sistemov in akterjev
369
Kako definirati in (1111iz)meriti medijski pluralizem
384
Veliko medijev, pluralna družba?
397
Strukturni garanti novinarske profesije
400
Namesto sklepa: pregled razlogov za nov časopis
402