COLLECTION

search

Vol. 2011, No. 49-50

At the twentieth anniversary of the Slovenian state
Constitutionality and sovereignty in relation to external authorities - Slovenia in Yugoslavia, NATO and the European Union
3
Theory of law and human rights
Practical concordance in the constitutional review
32
Corporate human rights obligations: Towards binding international legal obligations?
55
One Right Answer Thesis: Between R. Dworkin in G. W. F. Hegel
105
Raz on Reasons, Principles and Guiding
118
Hegel's Understanding of Damage Reparation
132
Legal Thinking: A Psychological Type Perspective
140
Prenova študijskih programov državnih in evropskih študij
Evropske študije
178
Zasnova magistrskega študijskega programa Etika v javnem življenju
185
Mednarodne vede na FDŠ in sicer
191
Izhodišča za študij mednarodnih odnosov in diplomacije
206
O izobraževanju na področju nacionalne varnosti
253
Discussions
Work of the EU Agency for Fundamental Rights in 2010
272
Slovenski odvetniki v službi pravne države
277
Razvoj visokega šolstva in študija prava na Goriškem
281
Separate opinions of the first Slovenian judge at the European Court of Human Rights
284