COLLECTION

search

Vol. 2011, No. 51-52

Ob desetletnici Fakultete za državne in evropske študije
Po desetih letih delovanja: še ne izpolnjeno poslanstvo Fakultete za državne in evropske študije
3
Fakulteta, država in vizija
8
Ovire za nastanek elitnega šolstva
11
Nekateri primerjalnopravni vidiki urejanja zasebnega šolstva
20
Odprt prostor svobode, pluralnosti in dialoga
33
Ob dvajsetletnici samostojnosti in neodvisnosti RS
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije kot temeljni akt nastanka slovenske države
37
V iskanju izgubljenega sočutja
45
Slovenija kot pravna in pravična država
52
Sociološko-pravni vidiki Slovenije kot pravne in demokratične države
58
Bolnost in demokratizacija slovenske družbe
77
Vizija prihodnosti Slovenije
102
Slovenia and the European Union on the way out of this crisis?
105
Theory of Human Rights
Rationes decidendi in the case law of European Court of Human Rights
120
Quality of ensuring rights to safe and healthy work
147
Hammurabi code
153
Economic and Social Rights
176
Leviathisation or Democracy? The Case of Post-war Bosnia and Herzegovina
213
National security – a trump card ? Combating terrorism while protecting freedom of association
244
Theory of International Law
Territorial principle in state succession
283
Shortcomings of Slovenian model of placement of international law into domestic law
309
The Meaning of "International Law"
333
Discussions
Nezaupanje kot ključni dejavnik slabega delovanja skupnosti, organizacij in družbe
351
Psychoanalytic-legal reading of fairy tales about Kekec
374