COLLECTION

search

Vol. 2014, No. 63-64

Uvodnik
Spominjanje ob tragični obletnici
5
Vladavina prava, državnost in evropsko pravo v Srednji Evropi
Predhodno odločanje pred Sodiščem EU in slovenska sodišča
59
Slovenska državnost: prelomni dogodki in subjektivni pogledi
31
The role of European institutions in the protection of rule of law, democracy and human rights - A case study about Hungary
9
Državljanstvo, integracija in pravo nepremičnin
Real estate valuation analysis in Kosovo
103
Constitutional citizenship, integration and dual citizenship among ASEAN member states
83
Iz življenja Fakultete za državne in evropske študije
Quality evaluation of the graduate school of government and european studies from the perspective of its graduates
116
Sodbi mednarodnih sodišč
Analiza sodbe Sodišča Evropske Unije v zadevi Google Spain SL in Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) in Mario Costeja González
155
Analiza sodbe Meddržavnega sodišča v zadevi Kitolov na Antarktiki (Avstralija proti Japonski: intervencija Nove Zelandije)
143
Recenzija
Hong Kong’s War Crimes Trials, OUP, 2013, 264 pp. (1111Jernej Letnar Černič)
165