COLLECTION

search

Vol. 2015, No. 67-68

Uvodnik
Zahteva za presojo ustavnosti prvega odstavka 115. člena Zakona o kazenskem postopku, I Ips 306/2009
9
Peteroknjižje
Solidarnost in komunitarizem – po ustavi
95
Uvodni zapis
31
Petoknižje Petra Jambreka za ustavno identiteto Slovenije
35
Nekateri sociološkopravni vidiki človekovih pravic
41
Human Dignity and Theory of Human rights, Abstract
51
Homage pravicam
61
Prispevek k razpravi o knjigi prof. dr. Petra Jambreka Nations' Transitions
67
Ženska taborišča za prisilno delo 1949–1950
79
Zakaj je vojna za Slovenijo trajala samo 10 dni?
79
Demokracija, država in sveto
87
Transnacionalne korporacije in človekove pravice
Corporate obligations concerning socio-economic rights: An introduction
125
Corporate responsibility to respect human rights
101
Aktualne teme varstva človekovih pravic
Overview of the legislative framework with emphasys on regulation of safety at work and mental health of employees
185
The constitutionality of state interference in the individual's right to online privacy
153
Mixed migration of »European« legal space; illegality, return, non-return
141