Jernej Letnar Černič

Uresničevanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v domačih in evropskih pravnih redih
79
Spominjanje ob tragični obletnici
5
Konsolidiranje demokracije s pomočjo tranzicijskega pravosodja v Sloveniji: Smo se česa naučili ?
85
Prepoved sovražnega govora v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
128
Uvodnik
5
Obveznosti gospodarskih družb za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic : uvod
125
Podjetja in človekove pravice – iskanje učinkovitega sodnega varstva
152
Varstvo rjavega medveda v slovenskem ustavnem redu
366
Vizija prihodnosti Slovenije
102
National Security – a Trump Card? Combating terrorism while protecting freedom of association
244
Mednarodnopravne obveznosti gospodarskih družb za spoštovanje človekovih pravic
55
Delo Agencije EU za temeljne pravice v letu 2010
272
Domači in mednarodni vrednostni sistemi, temeljne človekove pravice in pravo
291
Omejitve svobode tiska in izražanja v Sloveniji
81
Delovnopravna enakost moških in žensk v pravnem redu Evropske unije
197
Multinacionalne družbe in spoštovanje pravic
98