ZBIRKA

iskanje

Vol. 1999, No. 1

Uredniški koncept revije
Nekaj uvodnih pojasnil
3
Dignitas hominis v izhodišču (pravne) kulture
12
Podoba Iustitiae, ali: Človekove pravice kot vrednostno merilo zakonite pravičnosti
28
O pravni kulturi človekovih pravic
Avtonomija in kakovost slovenskega pravnega študija
37
Svobodna demokratična družba, demokratična pravna država in civilna družba: ustavnopravna in sociološka analiza treh ključnih pojmovnih sintagem
52
Evropski mednarodni tribunali
Rolv Ryssdal (1914–1998)
61
Evropsko sodišče za človekove pravice: Mehanizem pred in po uveljavitvi Protokola št. 11
66
Pritožba na Strasbourško sodišče: Obrazec, navodilo ter relevantne določbe Konvencije in Pravil
86
Sodišče pravice Evropskih skupnosti in Sodišče Evropskega združenja za svobodno trgovino
95
Izbor iz sodnega prava Evropske konvencije o človekovih pravicah
McCann in drugi p. Združenemu kraljestvu
114
Van der Mussele p. Belgij
119
Karlheinz Schmidt p. Nemčiji
122
Golder p. Združenemu kraljestvu
124
Airey p. Irski
127
Deweer p. Belgiji
131
Belilos p. Švici
134
Sramek p. Avstriji
143
Boyle in Rice p. Združenemu kraljestvu
145
Gradinger p. Avstriji
148
Sodni nadzor ustavnosti
Sodno varstvo temeljnih človekovih pravic: Mednarodni primerjalni pregled
151
Zgodovinski izvor ustavnosodne presoje: Zadeva Marbury proti Madisonu
171
Češka sodba o ustavnosti zakona in besedilo zakona o nezakonitosti komunističnega režima in odporu proti njemu
183