ZBIRKA

iskanje

Vol. 2000, No. 5-6

Določila ekumenske kulture duhovne svobode
Prostost duha v območju glasu biti in glasu Boga
3
Človekovo dostojanstvo in svoboda vere v pluralni in laični državi
28
Sodno varstvo duhovne svobode Svoboda izražanja in tiska
Fressoz in Roire proti Franciji, 21. januar 1999
48
Dalban proti Romuniji, 28. september 1999
70
Pravica do svobode vesti in do ugovora vesti
86
Svoboda vere, govora in tiska
109
Revolucija in človekove pravice
Boris Kravanja: Uvodno pojasnilo: nekomunistična ilegala 1941–45
184
Pripombe na upravno odločbo v zadevi Marija Dobrovnik
187
Odločba Upravne enote Slovenska Bistrica, 19. januar 2000
191
Pritožba Marije Dobrovnik
196
Urednikov pripis
198
Varstvo pravic v Sloveniji
Varuh človekovih pravic med civilno družbo in državo
200
Varstvo pravic v upravnem postopku v primeru molka uprave
213
Nevladne človekoljubne organizacije v Sloveniji
228
Novo in aktualno iz Strasbourga
Pravica državnih uslužbencev do sodne obravnave Pelegrin proti Franciji, 8. december 1999
238
Pravično zadoščenje Cable in drugi proti Združenemu Kraljestvu z delno ločenim mnenjem sodnika Zupančiča
264
Slovensko sodstvo na sodu smodnika? Sodba ESČP v zadevi Majarič proti Sloveniji
269
Novosti iz Sveta Evrope
273