ZBIRKA

iskanje

Vol. 2001, No. 9

Uvodni pogledi
Strukturni konflikti in pravna varnost – primer Balkana
3
Varovanje človekovih pravic v konfliktnih situacijah
23
Izkušnje z dveh razdeljenih otokov: Irska in Ciper
Obvladovanje konfliktov – sporazum o Severni Irski
28
Prizadevanja Organizacije Združenih narodov za rešitev ciprskega vprašanja
43
Območje bivše Jugoslavije
Srbija in Črna gora
58
Kriza na Kosovu
70
Bosna in Hercegovina
89
Obrobje Balkana
Pravne in demokratične rešitve konfliktov v Albaniji
115
Primer Moldavije
129
Geopolitične in socialne analize balkanske krize
Zgodovinski izvori in mehanizmi za izhod iz krize
160
Pravna stabilnost razmerja med večino in manjšino
168
Stabilizacija in asociacija držav Jugovzhodne Evrope
174
Konec igre – urejanje balkanskega prostora 1989-2000
181
Strukturno nasilje, človekove pravice in mednarodno pravo
Kaznovanje mednarodnih zločinov in vloga žrtve
211
Odgovornost kršiteljev človekovih pravic in poprava krivic
232
Kazenski pregon kot grožnja bodočim vojnim zločincem
239
Mednarodno pravo in reševanje sporov med državami
243
Sklepni pogledi
Prizadevanje za stabilnost Jugovzhodne Evrope
250
Vloga prava in demokracije pri reševanju konfliktov
255