ZBIRKA

iskanje

Vol. 2002, No. 13-14

Uvodnik
Medijski monopol v službi hegemonije: uvodna pojasnila o raziskovalnem problemu
Ustvarjanje province
4
Medijski umori osebnosti
5
Gospodarji monopolnih medijev
8
Tehnologija mehkih prijemov: usmerjanje javnega mnenja
Teroristični napad na New York: poročila in komentarji s tendenco
11
tanje javnih financ: zamegljevanje in filtriranje informacij
24
Figuri predsednikov države in vlade: medijska mimikrija in promocija
36
Nadzorovana nevtralnost nacionalne televizije: ideološkim klišejem prikrojene gibljive slike
48
Strategija gospodarskega razvoja kot politična igra: neuresničene obljube vlade in medijska zgodba o uspehu
55
Medijski napadi na Cerkev in Pomlad: ideologija pod krinko komentarja
69
Tehnologija trdih prijemov: diskreditacije in likvidacije – character assassination
Skrivnostno izginotje Laure Bush in druge zgodbe: deset let dolg labodji spev neodvisno-odvisnih medijev
135
Bajukova vlada in avnojski sklepi: primer predvolilno motivirane kampanje
164
Blomberg v Italiji in Pogorevc v Avstraliji: primera montiranih afer z namenom diskreditacije
196
Pisanje o političnih orientacijah in strankah: stigmatizacija pomladne opcije
213
Tehnologija medijskih anket javnega mnenja: opazovanje aktualnih dosežkov indoktrinacije
Cilji raziskav medijskega in političnega trga: ustvarjanje novih publik za kupce oglasov
219
Desnica in levica v projekcijah in rezultatih parlamentarnih volitev 2000
229
Metodološka in sociostrukturna (ne)veljavnost anketnih vprašanj v Dnevniku in Delu leta 2000
251
Anonimnost in tajnost anketiranja: pogoj za verodostojnost odgovorov respondentov
321
Apologija močnih in diskriminacija manjšin: anketni odsevi medijske pristranskosti in nestrpnosti
329
Poslanstvo slovenskih medijev: v službi oblasti ali civilne družbe
Kolaboracija med ujetniki strahu in čuvaji molka o slovenskem holokavstu
338
Kontinuiteta simbolov, metod in nosilcev množičnega prepričevanja
346
Virtualna demokracija posocializma
353
Redistribucija moči, strahu in medijskega prostora: devolucija slovenske demokratične kulture?
357
Vizija, utopija ali iluzija: mediji v službi hegemonije zgodovinskega demokratičnega bloka?
381