ZBIRKA

iskanje

Vol. 2003, No. 17-18

Državne in evropske študije
Državne in evropske študije
Zgodovina in perspektiva konstitutivnih idej evropske racionalistične civilizacije 1775-2000
3
Bolonjski proces
Bologna, september 1988 Magna Charta evropskih univerz
69
Bologna, junij 1999 Evropski visokošolski prostor
72
Praga, maj 2001 Evropskemu visokošolskemu prostoru naproti
75
Berlin, september 2003 Uresničevanje evropskega visokošolskega prostora Slovensko poročilo Združenju evropskih univerz Uresničevanje načel Bolonjske deklaracije v letih 2001-2003
91
Sodbe Evropskega sodišča za človekova pravice
Nilsen in Johnsen proti Norveški
127
Slivenko proti Latviji
166
Timofeyev proti Rusiji
169
Primerjalno ustavno pravo človekovih pravic
Pravica do zasebnosti v ameriškem ustavnem pravu (2)
172
O retoriki državljanstva Evropske unije
187
Vpliv EKČP na upravno pravo in na upravno sodstvo v Sloveniji
209
Varovanje človekovih pravic v pravu Evropske unije
220