ZBIRKA

iskanje

Vol. 2003, No. 19-20

Državne in evropske študije
Slovenske in evropske ustavnosodne razlage načela socialne države
3
Sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice
Brumarescu proti Romuniji
149
Tkacik proti Slovaški
174
S.H.K. proti Bolgariji
176
Primerjalno ustavno pravo
Lokalna in regionalna demokracija v severno-jadranskem prostoru
178
Sporne pravne podlage povojnih zaplemb premoženja
185
Aktualna izvedba ustavnih načel demokracije in delitve oblasti v Republiki Črni Gori
202