ZBIRKA

iskanje

Vol. 2004, No. 23-24

Ameriška ustavnost
Zgodovinski izvor, temelj in razvoj ameriške ustave
3
Slovenski prevod in komentar Ustave Združenih držav Amerike
16
Pravice do svobode zbiranja, združevanja in neodvisne sodne obravnave
(Ne)sorazmernost omejitve pravice do mirnega zbiranja
40
Uresničevanje pravice do svobode interesnega združevanja
53
Vpliv medijev ne neodvisne in pristransko odločanje
70
Etičnost, odgovornost, in sorazmernost delovanja javne uprave
Etika v javnem življenju in v državni upravi
98
azmejitev med javno odgovornostjo uradnikov in njihovo lojalnostjo do države in antike danes
117
Načelo sorazmernega urejanja zadev v upravnem pravu
131
Nadzorovanje policije in prikritih policijskih ukrepov
Dileme normativne ureditve pravice do pritožbe in postopka reševanja pritožb zoper policijo
138
Ustavnopravna in primerjalna analiza prikritih preiskovalnih ukrepov
150
Mednarodne razsežnosti javne varnosti in pravne enakosti
Slovenija v evropskih varnostnih organizacijah in v NATO
169
Delovnopravna enakost moških in žensk v pravnem redu Evropske unije
197