ZBIRKA

iskanje

Vol. 2009, No. 41-44

Ustavna dolžnost spoštovati pravice drugih
Odgovornost posameznika za lastno svobodo
3
Legitimne omejitve svobode izražanja v sodni praksi ESoČP
20
Dolžnost kot element pravnih razmerij
61
Doktrina pozitivnih dolžnosti držav po EKoČP
81
Legitimni cilji humanitarnih intervencij
103
Načelo sorazmernosti in varstvo osebnih podatkov
131
Evropska komisija za demokracijo skozi pravo pri Svetu Evrope – Beneška komisija
Evropska komisija za demokracijo skozi pravo : uvodni pregled, pravne podlage in področja dela
149
Izbor in povzetek študij : zaščita manjšin, volitve in volilna pravica, svoboda izražanja in parlamentarna demokracija
175
Izbor in povzetek študij: sodstvo in ustavno sodstvo, varstvo človekovih pravic, nadzor nad oblastjo, mednarodni mehanizmi za varstvo človekovih pravic, primerjava ustavnih ureditev
203
Mnenja Beneške komisije
349
Seminarji Beneške komisije
423
Bibliografija študij, mnenj in seminarjev Beneške komisije
433