ZBIRKA

iskanje

Vol. 2010, No. 45-46

Uvodnik
Neodvisna in kritičnemu intelektualnemu diskurzu zavezana revija
3
Omejitev oblasti v svobodni in demokratični družbi - Liber Amicorum v počastitev jubileja profesorja Šturm
Ob življenjskem jubileju profesorja Lovra Šturma
7
Izvajanje javne oblasti – omejitve 51. člena Pogodbe o delovanju EU in svoboda držav članic EU
14
Pravna ocena odlokov iz leta 1941
33
Državno in cerkveno pravo
45
Curriculum Vitae in Opus
51
Odločanje US o pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic - šele po prosti odločitvi o njihovem sprejemu v obravnavo?
Predlog ustavnih sprememb in okrepljeni ustavni diskurz
75
Dostop posameznika do sodne presoje ustavnosti in zakonitosti
91
Predlagane spremembe ustave – diskrecija pri izbiranju pobud in ustavnih pritožb za obravnavanje in privilegirani predlagatelji
115
Ena zgodovinska in dve aktualni pripombi k spreminjanju ustavnega koncepta Ustavnega sodišča
108
Ustavne dileme arbitražnega sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško
Trajni in neusahljivi temelj slovenske državnosti?
140
Arbitražni sporazum, ustavnost in suverenost
151
Razmislek o spremembi Ustave pred ratifikacijo Arbitražnega sporazuma (ali kako zadostiti zahtevam Mnenja Ustavnega sodišča)
166
Vsebinska narava Arbitražnega sporazuma
182
Ustavna presoja arbitražnega sporazuma med Hrvaško in Slovenijo
189
Razprave
Pravica do varnega doma v kriznem času: tveganje posameznikov in družinske skupnosti ob najemu hipotekarnega kredita
193
Ustavnopravna narava človekovih pravic
215
Človekovo dostojanstvo in etična drža novinarjev
243
Ratifikacija Lizbonske pogodbe – o reformi Evropske unije
254
Ratifikacija Lizbonske pogodbe – o reformi Evropske unije
254
Legal Argumentation and the Challenges of Modern Europe
Introduction to the Proceedings of the International Conference in Nova Gorica, 15. - 16. 10. 2009
268
Protislovje med splošnimi pravnimi načeli
275
Domači in mednarodni vrednostni sistemi, temeljne človekove pravice in pravo
291
(I)racionalnost sodnega odločanja: tipološki argument zoper strogo ločitev med kontekstom »odkritja« in utemeljitvijo pravnih odločitev
307