ZBIRKA

iskanje

Vol. 2010, No. 47-48

Ustavna ureditev in človekove pravice
Pravica do referenduma
3
Transformacija državne uprave
24
Zakaj in kako odpraviti neustavne pristojnosti predsednika republike
234
Pravica do enakopravnosti in prepoved diskriminacije
47
Evalvacija kot znanstvena veda in njen pomen za kakovost v visokem šolstvu
94
Ustanovitev povojnih sodišč v Sloveniji ter zaplembe cerkvenega premoženja v sodnih procesih proti duhovnikom po letu 1945 v Lavantinski škofiji
116
Izvori ter dejavniki demokracije in samouprave, še posebej vloga vere in verskih skupnosti
129
Pravo EU in nacionalno pravo
Ničnostna tožba posameznikov v okviru sodnega varstva EU
47
Odnos med sistemi varstva človekovih pravic Sveta Evrope, Evropske unije in Združenih narodov
183
Načelo vzajemnega priznavanja v okviru EU kot slaba utilitaristična rešitev
205
Slovenska lokalna samouprava z vidika evropskih načel
225
Pravna teorija
Iskanje zakonodajalčevega namena
254