ZBIRKA

iskanje

Vol. 2012, No. 53-54

Ob dvajsetletnici ustave in ustavnega sodišča
Ob dvajseti obletnici ustave in ustavnega sodišča : razmislek o nedotakljivem jedru slovenske ustavne identitete
3
Ustavosodna presoja o razmejitvi totalitarnega sistema in svobodne demokratične družbe temelječe na človekovem dostojanstvu
12
Teorija in filozofija prava
Kant in civilna nepokorščina
25
Hohfeldov koncept immunitete
37
Tri teorije sodnega uravnoteženja : primerjava
60
O pojasnjevalni razlagi v ustavnem pravu
96
Uklonljivost moralnih in pravnih norm
101
Teorija mednarodnega prava in človekovih pravic
Pravni položaj Gibraltarja v mednarodnem pravu
116
Diplomatski manevri pri oblikovanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice
152
Pravica športnika do nastopa na olimpijskih igrah
172
Pravica do zasebnosti in detektivska dejavnost
202
Pravica do izražanja skozi nedavno sodno prakso
221
Varstvo človekovih pravic in slovenska polpretekla zgodovina
Kam je šel novi razred?
234
Titofili za demokratični primanjkljaj
242
Represivni organ Slovenske komunistične partije VOS
271
Primorski duhovniki : žrtve revolucije
290
Kranjski verski sklad
301
Hudodelstva zoper človečnost po koncu 2. svetovne vojne na slovenskem ozemlju
311
Revolucionarni represivni organi in revolucionarno sodstvo v času druge svetovne vojne na Slovenskem
318
Na poti v Demokracijo – od nastanka neodvisnih političnih zvez do oblikovanja DEMOSA
333
Razprave
Varstvo rjavega medveda v slovenskem ustavnem redu
366
Recenzije
From Old Times to New Europe: The Polish Struggle for Democracy and Constitutionalism (Robert Lewis)
397