ZBIRKA

iskanje

Vol. 2012, No. 55-56

Uvodnik
Pravice do svobode izobraževanja, do svobode znanosti in umetnosti ter do avtonomije univerz
3
Pravo človekovih pravic
Pilotne sodbe – konstitucionalizacija Evropskega sodišča za človekove pravice
12
Pravni interes za ustavnosodno presojo predpisov
34
Politika in ideologija v luči svobode izražanja
47
Medsebojna soodvisnost pravne zaščite in organiziranosti slovenskih manjšin v sosednjih državah – primerjava med državami
88
Spomini, ki oblikujejo pravosodno identiteto
125
Podjetja in človekove pravice – iskanje učinkovitega sodnega varstva
152
Razvoj evtanazijskega vprašanja v slovenski medicinski stroki po drugi svetovni vojni
166
Pravica do zasebnosti na svetovnem spletu
193
Teorija mednarodnega prava
Nastanek držav v mednarodnem pravu
205
Nastanek nove veje mednarodnega prava, ki ureja ukrepanje, pomoč in zaščito žrtev ob nesrečah
219
Obvezno sojenje kot nujen element prava
237
Razprave
Evropska Unija po krizi : okrepljena ali oslabljena
260
Revizijski odbori : ali so v javnem sektorju potrebni?
283
Udeležba javnosti v slovenskem sistemu prostorskega načrtovanja: Izzivi in morebitni zgledi v reformi angleškega sistema prostorskega načrtovanja
302
Pogovor
2012 Jessup winners
351
Recenzije
Tranzicija, utrjevanje in krize slovenske demokracije
361