ZBIRKA

iskanje

Vol. 2013, No. 57-58

Uvodnik
Uvodnik
3
Skromna izbira Evropske Slovenije
6
Pravo človekovih pravic
Človekovo »dostojanstvo« v ustavnosodni presoji Ustavnega sodišča RS
12
Izkušnje ESČP pri odpravi sodnih zaostankov
28
Svoboda umetniškega izražanja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
45
Pravica do zasebnosti in mobilna telefonija
70
Delovanje centrov za socialno delo pri zaščiti otrok
98
Prepoved sovražnega govora v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
128
Razprave
Globalno upravljanje in poslovanje
146
Vloga političnih strank v ustavni demokraciji
167
Doktrina prepovedi referenduma v slovenski ustavnosodni praksi
183
Živalsko vprašanje: med trpljenjem in statusom nečloveških živali
206
Negotova prihodnost slovenske izjemnosti
228
Naložbe v stanovanjske nepremičnine iz perspektive Zakona o socialno varstvenih prejemkih
252
Predstavitev knjig in recenzij
Tadej Pirc (ur.), Podobe solidarnosti, Gornja Radgona: A priori (zbirka Khoros), 2012, 172 str.
277
Rok Čeferin, Meje svobode tiska GV založba, Ljubljana, 2013
285
Allan Rosas (ur.), Sodišče EU – 60 let kasneje (The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law), Asser Press, Springer 2013
287