ZBIRKA

iskanje

Vol. 2014, No. 63-64

Uvodnik
Spominjanje ob tragični obletnici
5
Vladavina prava, državnost in evropsko pravo v Srednji Evropi
Vloga evropskih institucij na področju varstva vladavine prava, demokracije in človekovih pravic na Madžarskem
9
Slovenska državnost: prelomni dogodki in subjektivni pogledi
31
Predhodno odločanje pred Sodiščem EU in slovenska sodišča
59
Državljanstvo, integracija in pravo nepremičnin
Constitutional citizenship, integration and dual citizenship among ASEAN member states
83
Analiza ocenjevanja nepremičnin na Kosovu
103
Iz življenja Fakultete za državne in evropske študije
Evalvacija kakovosti Fakultete za državne in evropske študije z vidika njenih diplomantov
116
Sodbi mednarodnih sodišč
Analiza sodbe Meddržavnega sodišča v zadevi Kitolov na Antarktiki (Avstralija proti Japonski: intervencija Nove Zelandije)
143
Analiza sodbe Sodišča Evropske Unije v zadevi Google Spain SL in Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) in Mario Costeja González
155
Recenzija
Hong Kong’s War Crimes Trials, OUP, 2013, 264 pp. (Jernej Letnar Černič)
165