ZBIRKA

iskanje

Vol. 2015, No. 65-66

Uvodnik
Nebodigatreba po imenu privatizacija
5
Pravo človekovih pravic
Trendi omejevanja domneve nedolžnosti
9
Pravica do odločitve o času in načinu lastne smrti
37
Ali bi morala Slovenija spremeniti svoj model manjšinskega varstva?
59
Uresničevanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v domačih in evropskih pravnih redih
79
Neskladnost z mednarodnim običajnim pravom kot razlog za »Impeachment«
109
Pravo Evropske unije
Kriza v Evropski uniji: posameznik proti politiki
129
Upravljanje migracij v Evropski uniji: realističen pristop Sodišča Evropske unije do turških državljanov
141
Upravno pravo
Jasnost in določnost predpisov na področju upravnega nadzora
165