ZBIRKA

iskanje

Vol. 2015, No. 67-68

Uvodnik
Zahteva za presojo ustavnosti prvega odstavka 115. člena Zakona o kazenskem postopku, I Ips 306/2009
9
Peteroknjižje
Uvodni zapis
31
Petoknižje Petra Jambreka za ustavno identiteto Slovenije
35
Nekateri sociološkopravni vidiki človekovih pravic
41
Človekovo dostojanstvo in teorija človekovih pravic: diskusijski prispevek
51
Homage pravicam
61
Prispevek k razpravi o knjigi prof. dr. Petra Jambreka Nations' Transitions
61
Ženska taborišča za prisilno delo 1949–1950
79
Zakaj je vojna za Slovenijo trajala samo 10 dni?
79
Demokracija, država in sveto
87
Solidarnost in komunitarizem – po ustavi
95
Transnacionalne korporacije in človekove pravice
Odgovornost transnacionalnih gospodarskih družb za spoštovanje človekovih pravic
101
Obveznosti gospodarskih družb za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic : uvod
125
Aktualne teme varstva človekovih pravic
Mešane migracije »Evropskega« pravnega prostora; nezakonitost, vračanje in nevračanje
141
Ustavnost državnih posegov v zasebnost posameznika na internetu
153
Pregled zakonodajnega okvira varstva pri delu s stališča varstva duševnega zdravja zaposlenih.
185